Dewan Bahasa dan Pustaka
Menu Tutup

Piagam Pelanggan

Kami beriltizam untuk menghasilkan keluaran bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara ini yang baku, bermutu dan berwibawa melalui perkhidmatan yang cekap, cepat dan cemerlang. Dengan mengutamakan keperluan pengguna, kami menjanjikan keluaran dan perkhidmatan yang mendukung peluasan fungsi teras kami, iaitu BAHASA, SASTERA dan PENERBITAN, seperti yang berikut:

  • Pertanyaan/aduan tentang ejaan/kamus, korporat, sastera, kepustakaan Melayu, tatabahasa dan istilah akan diselesaikan dalam tempoh tujuh hari bekerja;
  • Pengesahan bahasa Melayu dalam iklan secara dalam talian diuruskan dalam tempoh tiga hari bekerja;
  • Manuskrip diterbitkan dalam tempoh enam hingga 12 bulan selepas diluluskan penerbitannya;
  • Majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka berada di pasaran tidak lewat daripada 25 hari bulan sebelum bulan terbitannya; dan
  • Pesanan buku kepada pelanggan diuruskan dalam tempoh tiga hari bekerja.

BIL PERKHIDMATAN UTAMA JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN SALURAN
PERKHIDMATAN
SASARAN

JUMLAH DILAKSANA

PENCAPAIAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
mengikut standad tidak mengikut standad mengikut standad tidak mengikut standard mengikui standad tidak mengikut standard mengikut standad tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak megikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tifak mengikut standard mengikut standad tidak mengikut standad
1
Pertanyaan/aduan tentang bahasa, sastera, penerbitan dan kepustakaan Melayu melalui telefon, faksimile dan e-mel dilayan dalam tempoh 24 jam. *

Khidmat Nasihat DBP
Pantau Tegur Bahasa
Pengesahan Iklan

Telefon
Faksimile
Kunjungan
E-mel
Facebook
100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 100% - 100% - 100% - Telefon= 0
Faksimile=0
Kunjungan=0 
E-mel=27
Facebook=24
Dalam talian = 1833
2. Pertanyaan/aduan bertulis tentang bahasa, sastera, penerbitan dan kepustakaan Melayu dijawab melalui surat dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaannya. * Surat 100% - - - - - - - - - - - - -
3
Penerimaan manuskrip dimaklumkan kepada penulis dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh manuskrip diterima, dan
Pengeluaran resit  penerimaan 100% - - - - - - - - - - -- -
4
Manuskrip diterbitkan dalam tempoh kurang sembilan (9) bulan selepas manuskrip lengkap diterima.***
100% - - - - - - - - - - - -
5
Majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka berada di pasaran tidak lewat daripada 20 hari bulan sebelum bulan terbitannya ****.

Edaran ke kedai buku 100% Tarikh: 18/12/2018

100%

- Tarikh: 16/01/2018

100%

- Tarikh: 13/02/2018

100%

- Tarikh: 19/03/2018

100%

- Tarikh: 20/04/2018

100%

- Tarikh: 16/05/2018

100%

- Tarikh: 20/06/2018

100%

- Tarikh: 20/07/2018 - Tarikh: 17/08/2018 - Tarikh: 20/09/2018 - Tarikh: 20/10/2018 - Tarikh: 20/11/2019 - 100%

BIL PERKHIDMATAN UTAMA JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN SALURAN
PERKHIDMATAN
SASARAN

JUMLAH DILAKSANA

PENCAPAIAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
mengikut standad tidak mengikut standad mengikut standad tidak mengikut standard mengikui standad tidak mengikut standard mengikut standad tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak megikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tifak mengikut standard mengikut standad tidak mengikut standad
1
Pertanyaan/aduan tentang bahasa, sastera, penerbitan dan kepustakaan Melayu melalui telefon, faksimile dan e-mel dilayan dalam tempoh 24 jam. *

Khidmat Nasihat DBP
Pantau Tegur Bahasa
Pengesahan Iklan

Telefon
Faksimile
Kunjungan
E-mel
Buku Wajah
100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 100% - 100% - 100% - 100%
2. Pertanyaan/aduan bertulis tentang bahasa, sastera, penerbitan dan kepustakaan Melayu dijawab melalui surat dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaannya. * Surat 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%
3
Penerimaan manuskrip dimaklumkan kepada penulis dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh manuskrip diterima, dan keputusan tentang penerbitannya dimaklumkan dalam tempoh dua (2) bulan selepas manuskrip diterima. **

Penerimaan manuskrip

Surat 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%
4
Manuskrip diterbitkan dalam tempoh kurang sembilan (9) bulan selepas manuskrip lengkap diterima.***
100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%
5
Majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka berada di pasaran tidak lewat daripada 20 hari bulan sebelum bulan terbitannya ****.

Edaran ke kedai buku
Pos
100% 100% - 100% - 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%

BIL PERKHIDMATAN UTAMA JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN SALURAN
PERKHIDMATAN
SASARAN

JUMLAH DILAKSANA

PENCAPAIAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
mengikut standad tidak mengikut standad mengikut standad tidak mengikut standard mengikui standad tidak mengikut standard mengikut standad tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak megikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tifak mengikut standard mengikut standad tidak mengikut standad
1
Pertanyaan/aduan tentang bahasa, sastera, penerbitan dan kepustakaan Melayu melalui telefon, faksimile dan e-mel dilayan dalam tempoh 24 jam. *

Khidmat Nasihat DBP
Pantau Tegur Bahasa
Pengesahan Iklan

Telefon
Faksimile
Kunjungan
E-mel
Buku Wajah
100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 100% - 100% - 100% - 100%
2. Pertanyaan/aduan bertulis tentang bahasa, sastera, penerbitan dan kepustakaan Melayu dijawab melalui surat dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaannya. * Surat 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%
3
Penerimaan manuskrip dimaklumkan kepada penulis dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh manuskrip diterima, dan keputusan tentang penerbitannya dimaklumkan dalam tempoh dua (2) bulan selepas manuskrip diterima. **

Penerimaan manuskrip

Surat 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%
4
Manuskrip diterbitkan dalam tempoh kurang sembilan (9) bulan selepas manuskrip lengkap diterima.***
100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%
5
Majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka berada di pasaran tidak lewat daripada 20 hari bulan sebelum bulan terbitannya ****.

Edaran ke kedai buku
Pos
100% 100% - 100% - 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%

BIL PERKHIDMATAN UTAMA JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN SALURAN
PERKHIDMATAN
SASARAN

JUMLAH DILAKSANA

PENCAPAIAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
mengikut standad tidak mengikut standad mengikut standad tidak mengikut standard mengikui standad tidak mengikut standard mengikut standad tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak megikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tifak mengikut standard mengikut standad tidak mengikut standad
1
Pertanyaan/aduan tentang bahasa, sastera, penerbitan dan kepustakaan Melayu melalui telefon, faksimile dan e-mel dilayan dalam tempoh 24 jam. *

Khidmat Nasihat DBP
Pantau Tegur Bahasa
Pengesahan Iklan

Telefon
Faksimile
Kunjungan
E-mel
Buku Wajah
100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 100% - 100% - 100% - 100%
2. Pertanyaan/aduan bertulis tentang bahasa, sastera, penerbitan dan kepustakaan Melayu dijawab melalui surat dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaannya. * Surat 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%
3
Penerimaan manuskrip dimaklumkan kepada penulis dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh manuskrip diterima, dan keputusan tentang penerbitannya dimaklumkan dalam tempoh dua (2) bulan selepas manuskrip diterima. **

Penerimaan manuskrip

Surat 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%
4
Manuskrip diterbitkan dalam tempoh kurang sembilan (9) bulan selepas manuskrip lengkap diterima.***
100% - - - - - - - - - - - - - - -
5
Majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka berada di pasaran tidak lewat daripada 20 hari bulan sebelum bulan terbitannya ****.

Edaran ke kedai buku
Pos
100% 100% - 100% - 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%

BIL PERKHIDMATAN UTAMA JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN SALURAN
PERKHIDMATAN
SASARAN

JUMLAH DILAKSANA

PENCAPAIAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
mengikut standad tidak mengikut standad mengikut standad tidak mengikut standard mengikui standad tidak mengikut standard mengikut standad tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak megikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tifak mengikut standard mengikut standad tidak mengikut standad
1
Pertanyaan/aduan tentang bahasa, sastera, penerbitan dan kepustakaan Melayu melalui telefon, faksimile dan e-mel dilayan dalam tempoh 24 jam. *

Khidmat Nasihat DBP
Pantau Tegur Bahasa
Pengesahan Iklan

Telefon
Faksimile
Kunjungan
E-mel
Buku Wajah
100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 100% - 100% - 100% -
2. Pertanyaan/aduan bertulis tentang bahasa, sastera, penerbitan dan kepustakaan Melayu dijawab melalui surat dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaannya. * Surat 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% -
3
Penerimaan manuskrip dimaklumkan kepada penulis dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh manuskrip diterima, dan keputusan tentang penerbitannya dimaklumkan dalam tempoh dua (2) bulan selepas manuskrip diterima. **

Penerimaan manuskrip

Surat 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% -
4
Manuskrip diterbitkan dalam tempoh kurang sembilan (9) bulan selepas manuskrip lengkap diterima.***
100% - - - - - - - - 100% - - - - - - -
5
Majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka berada di pasaran tidak lewat daripada 20 hari bulan sebelum bulan terbitannya ****.

Edaran ke kedai buku
Pos
100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%

*       Sumber maklumat dari Bahagian Penguatkuasaan  - Maklumat dikemaskini setiap dua bulan sekali

**     Sumber maklumat dari Jabatan Penerbitan -Maklumat dikemaskini setiap dua bulan sekali

*** - Sumber maklumat dari Jabatan Penerbitan -Maklumat dikemaskini setiap enam bulan sekali
****  Sumber maklumat dari Bahagian Majalah - Maklumat dikemaskini setiap dua bulan sekali

BIL PERKHIDMATAN UTAMA JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN SALURAN
PERKHIDMATAN
SASARAN

JUMLAH DILAKSANA

PENCAPAIAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
mengikut standad tidak mengikut standad mengikut standad tidak mengikut standard mengikui standad tidak mengikut standard mengikut standad tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak megikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tifak mengikut standard mengikut standad tidak mengikut standad
1
Pertanyaan/aduan tentang bahasa, sastera, penerbitan dan kepustakaan Melayu melalui telefon, faksimile dan e-mel dilayan dalam tempoh 24 jam. *

Khidmat Nasihat DBP
Pantau Tegur Bahasa
Pengesahan Iklan

Telefon
Faksimile
Kunjungan
E-mel
Buku Wajah
90% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 100% - 100% - 100% - 100%
2. Pertanyaan/aduan bertulis tentang bahasa, sastera, penerbitan dan kepustakaan Melayu dijawab melalui surat dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaannya. * Surat 90% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%
3
Penerimaan manuskrip dimaklumkan kepada penulis dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh manuskrip diterima, dan keputusan tentang penerbitannya dimaklumkan dalam tempoh dua (2) bulan selepas manuskrip diterima. **

Sistem Pengurusan Maklumat Penerbitan

Surat 90% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%
4
Manuskrip diterbitkan dalam tempoh kurang sembilan (9) bulan selepas manuskrip lengkap diterima.***
100% 41.86% - 39.53% - 60.47% - 76.74% - 46.51% - 13.95% - 6.98% 9.30% - - - - - - - - - 24.47%
5
Majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka berada di pasaran tidak lewat daripada 20 hari bulan sebelum bulan terbitannya ****.

Edaran ke kedai buku
Pos
90% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%

*       Sumber maklumat dari Bahagian Penguatkuasaan  - Maklumat dikemaskini setiap dua bulan sekali

**     Sumber maklumat dari Jabatan Penerbitan -Maklumat dikemaskini setiap dua bulan sekali

*** - Sumber maklumat dari Jabatan Penerbitan -Maklumat dikemaskini setiap enam bulan sekali
****  Sumber maklumat dari Bahagian Majalah - Maklumat dikemaskini setiap dua bulan sekali

BIL PERKHIDMATAN UTAMA JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN SALURAN
PERKHIDMATAN
SASARAN

JUMLAH DILAKSANA

PENCAPAIAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
mengikut standad tidak mengikut standad mengikut standad tidak mengikut standard mengikui standad tidak mengikut standard mengikut standad tidak mengikut  standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak megikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut  standard tidak mengikut standard mengikut standard tifak mengikut standard mengikut standad tidak mengikut standad
1
Pertanyaan/aduan tentang bahasa, sastera, penerbitan dan kepustakaan Melayu melalui telefon, faksimile dan e-mel dilayan dalam tempoh 24 jam.

Khidmat Nasihat DBP
Pantau Tegur Bahasa
Pengesahan Iklan

Telefon
Faksimile
Kunjungan
E-mel
Buku Wajah
90% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 100% - 100% - 100% - 100%
2. Pertanyaan/aduan bertulis tentang bahasa, sastera, penerbitan dan kepustakaan Melayu dijawab melalui surat dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaannya. Surat 90% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3
Penerimaan manuskrip dimaklumkan kepada penulis dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh manuskrip diterima, dan keputusan tentang penerbitannya dimaklumkan dalam tempoh dua (2) bulan selepas manuskrip diterima.

Sistem Pengurusan Maklumat Penerbitan

Surat 90% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%
4
Manuskrip diterbitkan dalam tempoh kurang sembilan (9) bulan selepas manuskrip lengkap diterima.
100% 0..00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 7.69% - 2.56% - 12.82% - 25.64% - 10.00% - 30.00% - 55.00% - 45.00% - 15.89%
5
Majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka berada di pasaran tidak lewat daripada 20 hari bulan sebelum bulan terbitannya.

Edaran ke  kedai buku
Pos
90% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%

* Sumber maklumat dari Bahagian Penguatkuasaan

** Sumber maklumat dari Jabatan Penerbitan

*** Sumber maklumat dari Bahagian Majalah

BIL PERKHIDMATAN UTAMA JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN SALURAN
PERKHIDMATAN
SASARAN

JUMLAH DILAKSANA

PENCAPAIAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
mengikut standad tidak mengikut standad mengikut standad tidak mengikut standard mengikui standad tidak mengikut standard mengikut standad tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak megikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tifak mengikut standard mengikut standad tidak mengikut standad
1
Pertanyaan/aduan tentang bahasa, sastera, penerbitan dan kepustakaan Melayu melalui telefon, faksimile dan e-mel dilayan dalam tempoh 24 jam. *

Khidmat Nasihat DBP
Pantau Tegur Bahasa
Pengesahan Iklan

Telefon
Faksimile
Kunjungan
E-mel
Buku Wajah
90% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 100% - 100% - 100% - 100%
2. Pertanyaan/aduan bertulis tentang bahasa, sastera, penerbitan dan kepustakaan Melayu dijawab melalui surat dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaannya. * Surat 90% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%
3
Penerimaan manuskrip dimaklumkan kepada penulis dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh manuskrip diterima, dan keputusan tentang penerbitannya dimaklumkan dalam tempoh dua (2) bulan selepas manuskrip diterima. **

Sistem Pengurusan Maklumat Penerbitan

Surat 90% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%
4
Manuskrip diterbitkan dalam tempoh kurang sembilan (9) bulan selepas manuskrip lengkap diterima.***
100% 41.86% - 39.53% - 60.47% - 76.74% - 46.51% - 13.95% - 6.98% 9.30% - - - - - - - - - 24.47%
5
Majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka berada di pasaran tidak lewat daripada 20 hari bulan sebelum bulan terbitannya ****.

Edaran ke kedai buku
Pos
90% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%

*       Sumber maklumat dari Bahagian Penguatkuasaan  - Maklumat dikemaskini setiap dua bulan sekali

**     Sumber maklumat dari Jabatan Penerbitan -Maklumat dikemaskini setiap dua bulan sekali

*** - Sumber maklumat dari Jabatan Penerbitan -Maklumat dikemaskini setiap enam bulan sekali
****  Sumber maklumat dari Bahagian Majalah - Maklumat dikemaskini setiap dua bulan sekali

BIL PERKHIDMATAN UTAMA JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN SALURAN
PERKHIDMATAN
SASARAN

JUMLAH DILAKSANA

PENCAPAIAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
mengikut standad tidak mengikut standad mengikut standad tidak mengikut standard mengikui standad tidak mengikut standard mengikut standad tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak megikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tidak mengikut standard mengikut standard tifak mengikut standard mengikut standad tidak mengikut standad
1
Pertanyaan/aduan tentang bahasa, sastera, penerbitan dan kepustakaan Melayu melalui telefon, faksimile dan e-mel dilayan dalam tempoh 24 jam.

Khidmat Nasihat DBP
Pantau Tegur Bahasa
Pengesahan Iklan

Telefon
Faksimile
Kunjungan
E-mel
Buku Wajah
90% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 100% - 100% - 100% - 100%
2. Pertanyaan/aduan bertulis tentang bahasa, sastera, penerbitan dan kepustakaan Melayu dijawab melalui surat dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaannya. Surat 90% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%
3
Penerimaan manuskrip dimaklumkan kepada penulis dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh manuskrip diterima, dan keputusan tentang penerbitannya dimaklumkan dalam tempoh dua (2) bulan selepas manuskrip diterima.

Sistem Pengurusan Maklumat Penerbitan

Surat 90% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%
4
Manuskrip diterbitkan dalam tempoh kurang sembilan (9) bulan selepas manuskrip lengkap diterima.
100% 31.25% - 34.38% - 68.75% - 87.50% - 56.25% - 315.63% - 63.64% - 39.39% - 15.15% - 45.45% - 48.48% - 115.15% - 76.41%
5
Majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka berada di pasaran tidak lewat daripada 20 hari bulan sebelum bulan terbitannya.

Edaran ke kedai buku
Pos
90% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%

* Sumber maklumat dari Bahagian Penguatkuasaan

** Sumber maklumat dari Jabatan Penerbitan

*** Sumber maklumat dari Bahagian Majalah

Tarikh kemas kini : Rabu, 24 April 2024

Total Views: 2507 ,

MAKLUM BALAS

Skip to content