Dewan Bahasa dan Pustaka
Menu Tutup

JAWATANKUASA TETAP BAHASA MELAYU (JKTBM)

PENGENALAN

Ditubuhkan pada 23 Disember 1972 untuk melaksanakan hasrat yang terkandung dalam Pernyataan Bersama Indonesia-Malaysia yang telah ditandatangani oleh Encik Hussein Onn, Menteri Pelajaran Malaysia pada ketika itu, dan Bapak Mahsuri Salleh S.H., Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada 23 Mei 1972 di Jakarta.

Ahli dilantik oleh Menteri Pendidikan Malaysia.

Ahli Jawatankuasa terdiri daripada tokoh yang berwibawa dalam bidang kebahasaan atau mewakili institusi pengajian tinggi tempatan, pertubuhan bukan kerajaan (khususnya badan kebahasaan), badan perundangan, badan korporat, Bahagian Pembangunan Kurikulum, dan Lembaga Peperiksaan Malaysia

3 tahun tempoh pelantikan ahli.

Total Views: 1489 ,

MAKLUM BALAS

Skip to content