Dewan Bahasa dan Pustaka
Menu Tutup

Pengenalan

Pengenalan

Penyelidikan Sosiolinguistik merupakan salah satu lagi program Bahagian Penyelidikan Bahasa selain Penyelidikan Linguistik yang menjalankan kajian bahasa dalam hubungannya dengan struktur dan sikap masyarakat dalam rangka usaha mengembangkan dan memartabatkan bahasa Melayu.

Program ini bermatlamat untuk:

  • Melaksanakan kajian tahap penggunaan bahasa kebangsaan dalam ranah yang berimpak tinggi bagi tujuan perlaksanaan program tindakan peluasan dan pemantapan penggunaan bahasa Melayu.
  • Meneliti dan mengumpulkan data dan maklumat tentang aspek-aspek sejarah perkembangan bahasa Melayu dan bahasa-bahasa serumpun melalui kajian lisan dan tulisan.
  • Memperoleh, mengumpul dan mendokumentasikan data dan maklumat tentang tokoh bahasa Melayu di Malaysia.

Program ini menggarap tiga projek utama iaitu:

Tarikh kemas kini : Jumaat, 22 Disember 2023

Total Views: 1721 ,

MAKLUM BALAS

Skip to content