Dewan Bahasa dan Pustaka
Menu Tutup

Kajian Pemikiran Tokoh

Kajian ini merupakan satu langkah awal untuk mengetengahkan dan mendokumantasikan ketokohan dan pemikiran tokoh bahasa dan tokoh bukan bahasa Melayu yang banyak berjuang dalam memartabatkan bahasa Melayu melalui karya-karya mereka. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada mereka berdasarkan sumbangan besar mereka terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu. Terdapat tiga kajian pemikiran tokoh yang selesai/sedang dilaksanakan iaitu:

  • Pemikiran Tokoh Bahasa Melayu: Tan Sri Zainal Abidin Ahmad (Za’ba)
  • Kajian Pemikiran Tokoh; Mohd Asraf Abd Wahab
  • Kajian Pemikiran Tokoh: Prof. Dato’ Dr.Mohd Yusof Haji Othman

Tarikh kemas kini : Jumaat, 22 Disember 2023

Total Views: 1423 ,

MAKLUM BALAS

Skip to content