Dewan Bahasa dan Pustaka
Menu Tutup

Pangkalan Data Umum Bahasa Melayu

Pangkalan Data Umum Bahasa Melayu menempatkan bahan-bahan rujukan, buku pedoman dan panduan bahasa Melayu dalam bentuk e-buku atau format-format lain yang dapat memudahkan capaian. Rujukan yang telah siap dibina ialah Tesaurus Bahasa Melayu Dewan yang boleh dicapai di prpm.dbp.gov.my.

Bahagian Penyelidikan Bahasa juga sedang mengusahakan panduan dalam bentuk direktori penyelidik dan penyelidikan yang memuatkan  maklumat tentang penyelidik dan penyelidikan bahasa Melayu dalam dan luar negara.

Tarikh kemas kini : Isnin, 25 Julai 2022

Total Views: 2117 ,

MAKLUM BALAS

Skip to content