Dewan Bahasa dan Pustaka
Menu Tutup

Fungsi Jabatan dan Bahagian

Jabatan Dasar dan Penyelidikan

 • Melaksanakan program penyelidikan bahasa, sastera, penerbitan dan korporat bagi mengenal pasti dan merangka pelan strategik untuk pencapaian misi dan visi DBP.
 • Melaksanakan penyelidikan dan pemiawaian rumus, pedoman dan panduan bahasa Melayu sebagai asas kepada usaha pemerkasaan bahasa Melayu.
 • Meneroka dan memperluas rangkaian kerjasama DBP dengan institusi luar bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaan program DBP.
 • Melaksanakan penyediaan sejarah, teks dan tokoh karya sastera berbahasa Melayu sebagai asas kepada pemerkasaan sastera kebangsaan.
 • Memperkaya koleksi dan memulihara khazanah kepustakaan Melayu dalam pelbagai bentuk dengan pengkhususan kepada bidang persuratan Melayu sebagai sumber sehenti rujukan pengkaji bahasa Melayu.

Jabatan Pembinaan Bahasa dan Sastera

 • Menyusun, mengemas kini dan menyelenggara pelbagai jenis kamus dan produk kamus.
 • Menyusun, mengemas kini dan menyelenggara pelbagai jenis ensiklopedia dan produk ensiklopedia.
 • Melaksanakan penelitian terhadap kata, kata lama berdasarkan teks Melayu lama, perbendaharaan kata dan istilah bahasa Melayu dan linguistik komputeran, pemprosesan bahasa tabii dan pengurusan pangkalan pengetahuan.
 • Menggubal dan menyelaraskan istilah dalam pelbagai bidang ilmu.
 • Melaksanakan penelitian dan penyusunan bahasa rujukan leksikal seperti kamus istilah, glosari istilah, daftar ejaan Jawi, tesaurus bahasa Melayu dan sebagainya.
 • Menjalin rangkaian kerjasama dengan pelbagai institusi (dalam negeri, serantau dan luar negeri.)

Jabatan Pengembangan Bahasa dan Sastera

 • Mengembangkan kesusasteraan kanak-kanak dan remaja, merangkumi pembinaan dokumentasi, pembangunan dan penggalakkan karyawan dan pemasyarakatan dan pengiktirafan dalam dan luar negara.
 • Memperteguh sikap dan membentuk kefahaman masyarakat terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu serta mempromosi bahasa dan sastera kebangsaan.
 • Memberikan pengiktirafan dan/atau penghargaan kepada individu dan institusi yang memberi sumbangan besar dalam pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastera kebangsaan, dan kepada karya-karya bermutu.
 • Mengawal selia dan memantau penggunaan bahasa kebangsaan.
 • Mengenal pasti dan membina bakat penulis, penghayatan dan seni persembahan dan tenaga pakar (munsyi bahasa/sastera).
 • Mengembangkan bahasa kebangsaan pelbagai kaum, termasuk pengantarabangsaan bahasa dan sastera.
 • Menjalin rangkaian kerjasama dengan pelbagai institusi (dalam negeri, serantau dan luar negeri).

Jabatan Penerbitan

 • Menguruskan penerbitan majalah dan jurnal, buku sekolah, buku umum, buku bahasa, buku sastera, dan buku kanak-kanak dan remaja, sama ada dalam bentuk cetak, elektronik atau multimedia interaktif.
 • Membantu menyediakan bahan untuk promosi majalah dan jurnal, buku sekolah, buku umum, buku bahasa, buku sastera, dan buku kanak-kanak dan remaja.
 • Menjalankan penyelidikan dan pembangunan penerbitan.
 • Mengurus TV Web DBP.
 • Menguruskan kegiatan yang berkaitan dengan harta intelek.

Jabatan Khidmat Pengurusan

 • Merancang dan menguruskan segala aspek yang berkaitan dengan pengurusan sumber manusia dari segi pengambilan, penempatan, kemajuan kerjaya pegawai, perhubungan perusahaan, faedah-faedah kepada pegawai dan lain-lain yang berkaitan dengan perkhidmatan pegawai.
 • Merancang dan menguruskan keperluan latihan secara sistematik bagi pegawai-pegawai DBP mendapatkan ilmu dan kemahiran yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara cekap dan berkesan, sesuai dengan keperluan organisasi.
 • Menguruskan keperluan khidmat sokongan dari segi teknikal, pengangkutan, penyediaan tempat kerja serta membekalkan segala peralatan serta perkakasan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatan/bahagian dengan cekap dan berkesan.
 • Mengawal keselamatan bangunan dan persekitaran dalam dan luar bangunan daripada segala bentuk ancaman gangguan dan musuh.

Tarikh kemas kini : Jumaat, 22 Disember 2023

Total Views: 4645 ,

MAKLUM BALAS

Skip to content