Dewan Bahasa dan Pustaka
Menu Tutup

Jurnal

KANUN

Mula terbit: Disember 1989
Kekerapan : Januari dan Julai
Tebal : 150 – 200 halaman
Harga Digital : RM18.00

Isi Kandungan :
Makalah ilmiah dalam bidang Undang-undang yang tertumpu pada undang-undang di Malaysia.

Pembaca Sasaran :
Para akademik bidang undang-undang, pengamal undang-undang dan penyelidik bidang berkaitan.


Untuk melihat artikel bagi keluaran terkini dan keluaran sebelumnya, sila layari Kanun dalam Talian

JURNAL BAHASA 

Mula terbit: Mac 2001
Kekerapan : Jun dan Disember
Tebal : 150 – 200 halaman
Harga Digital : RM7.00

Isi Kandungan :
Makalah ilmiah dalam bidang linguistik yang tertumpu pada bahasa Melayu dan variasinya dan bahasa serumpun.

Pembaca Sasaran :
Penyelidik bahasa Melayu, para akademik dalam bidang linguistik dan bidang yang berkaitan.


Untuk melihat artikel bagi keluaran terkini dan keluaran sebelumnya, sila layari Jurnal Bahasa dalam Talian.

MALAY LITERATURE
Mula terbit: 1998
Kekerapan : Jun dan Disember
Tebal : 150 – 200 halaman
Harga Digital : RM7.00

Isi Kandungan :
Makalah ilmiah dalam bidang sastera  yang tertumpu pada kesusasteraan Melayu.

Pembaca Sasaran :
Penyelidik sastera Melayu, para akademik dalam bidang kesusasteraan dan bidang yang berkaitan.

Untuk melihat artikel bagi keluaran terkini dan keluaran sebelumnya, sila layari  Malay Literature dalam Talian


JURNAL MELAYU
Mula terbit: 2003
Kekerapan : Januari dan Julai
Tebal : 150 – 200 halaman
Harga Digital : RM11.00

Isi Kandungan :
Makalah ilmiah dalam bidang kajian Alam Melayu.

Pembaca Sasaran :
Penyelidik dan ahli akademik dalam bidang kajian Alam Melayu dan bidang yang berkaitan.

Untuk melihat artikel bagi keluaran terkini dan keluaran sebelumnya, sila layari  Jurnal Melayu dalam Talian 

Tarikh kemas kini : Khamis, 14 Mac 2024

Total Views: 3492 ,

MAKLUM BALAS

Skip to content