Dewan Bahasa dan Pustaka
Menu Tutup

Pengenalan MBJ

Penubuhan Majlis Bersama Jabatan Dewan Bahasa dan Pustaka

Bidang dan Fungsi MBJ

  • Menitikberatkan kepentingan pekerja-pekerja dalam sesebuah organisasi.
     
  • Mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak Pekerja.
     
  • Forum perbincangan di antara pihak Pengurusan dan pihak Pekerja.
     
  • Menyemai semangat bekerja di kalangan pekerja untuk berkhidmat dengan lebih dedikasi dan produktif.

Faedah MBJ

Mewujudkan hubungan dan sikap positif antara pihak Pengurusan dan pihak Pekerja, kepuasan hati, peningkatan daya pengeluaran, peningkatan kualiti kerja, penjimatan kos, kemajuan pekerja, sikap hormat menghormati, penyelesaian masalah, kesetiaan kepada organisasi dan perpaduan.

Tarikh kemas kini : Selasa, 12 Disember 2023

Total Views: 2080 ,

MAKLUM BALAS

Skip to content