Dewan Bahasa dan Pustaka
Menu Tutup

Pengenalan

Pengenalan

Penyelidikan Linguistik Bahasa Melayu merupakan salah satu program penyelidikan yang ditangani oleh Bahagian Penyelidikan Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka, dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu sebagai bahasa dunia yang berwibawa.

Program ini bermatlamat untuk:

  • Menyediakan prasarana kepustakaan bahasa Melayu khususnya yang berkaitan dengan pedoman bahasa Melayu dan akronim bahasa Melayu untuk rujukan pengguna bahasa.
  • Mengkaji masalah-masalah dalam bahasa Melayu yang dialami oleh pengguna bahasa Melayu dengan menjadikan Khidmat Nasihat Bahasa yang terdapat dalam Pusat Rujukan Persuratan Melayu sebagai sumber kajian bagi menghasilkan pedoman-pedoman dalam bahasa Melayu.
  • Menjalin kerjasama serantau melalui Jawatankuasa Penyelidikan/Komisi Penelitian MABBIM dalam meneliti istilah-istilah Sains Penternakan dan Pertanian serta Ilmu Dasar (Biologi ,Kimia, Fizik dan Matematik).

Program ini menggarap tiga projek utama iaitu:

Tarikh kemas kini : Jumaat, 22 Disember 2023

Total Views: 1674 ,

MAKLUM BALAS

Skip to content