Dewan Bahasa dan Pustaka
Menu Tutup

Anugerah Kualiti

PERSIJILAN MS ISO 9001:2015 
"Proses Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastera Kebangsaan serta Penerbitan dalam Pelbagai Bidang"
oleh SIRIM QAS Sdn. Bhd.

PERSIJILAN MS ISO 9001:2015
“Proses Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastera Kebangsaan serta Penerbitan dalam Pelbagai Bidang”
oleh SIRIM QAS Sdn. Bhd.

PERSIJILAN SEMULA SISTEM PENGURUSAN KUALITI
MS ISO 9001:2008
oleh SIRIM QAS Sdn. Bhd.

PERSIJILAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI
MS ISO 9001:2008
oleh SIRIM QAS Sdn. Bhd.

ISTIMA - Naib Johan Kategori Pengurusan 
Bahagian Peristilahan
Konvensyen QCC Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia
Tajuk Projek : Istilah Yang Digubal Tidak Sampai Kepada Pengguna

CITRA PUSTAKA - Sijil Penyertaan
Pusat Dokumentasi Melayu
Mini Konvensyen QCC Peringkat Wilayah Tengah
Tajuk Projek : Penyediaan Kad Rakan Dewan lambat

1. AGRESIF - Anugerah Emas
Bahagian Kewangan dan Bekalan
Mini Konvensyen ICC Peringkat Wilayah Tengah
Tajuk Projek : Sistem Pengurusan Fail di Unit Pinjaman Tidak Sistematik

2. PRISMA - Anugerah Emas dan ICC Muda Terbaik
Bahagian Pengembangan Bahasa Sektor Swasta
Mini Konvensyen ICC Peringkat Wilayah Tengah
Tajuk Projek : Pengesahan Bahasa Kebangsaan Dalam Iklan Tidak Sistematik

1. ANUGERAH KUALITI
Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan

2. PERSIJILAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI
MS ISO 9001:2000
oleh SIRIM QAS Sdn. Bhd.
(bagi tempoh 5 November 2004 - 4 November 2007)

1. ANUGERAH KUALITI
Pengurusan Kewangan Peringkat Kementerian Pendidikan
Kategori Sistem Belanjawan

2. BPNet - Tempat Kedua (Teknikal)
Bahagian PraCetak
Konvensyen Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) Sektor Awam Peringkat Wilayah Persekutuan
Tajuk Projek : Ke Arah Penjimatan Masa dan Kos Peningkatan Kualiti Kerja dan Produktiviti

3. IMEJ -Tempat Ketiga 
Bahagian Reka Bentuk
Konvensyen Meningkat Mutu Kerja (KMK) Sektor Awam Peringkat Wilayah Persekutuan
Tajuk Projek : Kelewatan Penyediaan Kerja Reka Bentuk Am dan Korporat

1. PERSIJILAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI
MS-ISO 9002:1994
oleh MAMPU

2. PEKASA
Bahagian Penyelidikan Bahasa
Konvensyen QCC Peringkat Wilayah Tengah
Tajuk Projek : Kos Upah yang Tinggi bagi Penyediaan Data Korpus Tulisan

Q-PEN - Anugerah Emas
Bahagian Pentadbiran Am
Mini Konvensyen QCC Peringkat Wilayah Tengah
Tajuk Projek : Pembaziran Eelektrik di DBP, Ibu Pejabat

Tarikh kemas kini : Jumaat, 22 Disember 2023

Total Views: 1900 ,

MAKLUM BALAS

Skip to content