Dewan Bahasa dan Pustaka
Menu Tutup

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian

Maklumat dikemas kini setiap awal bulan.


* Sumber maklumat dari Sistem Khidmat Nasihat DBP (Mengikut jumlah soalan)

*Pengesahan Bahasa telah dipinda ke DBPSAHBAHASA mulai Jun 2017

** Sumber maklumat dari Weblog (Mengikut jumlah hits)

*** Sumber maklumat dari Sistem Pengesahan Bahasa (merangkumi komunikasi iklan, nama bangunan, nama jalan, nama kawasan perumahan, nama syarikat dan nama tempat awam)   (Mengikut jumlah transaksi)

Bilangan transaksi perkhidmatan intranet dalam talian tidak dipaparkan di sini.


<!--

Bil Nama Perkhidmatan dalam talian Sasaran Perkhidmatan Bilangan Transaksi 2022 Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis 2021 2022
1 Sistem Khidmat Nasihat DBP* Awam 154 183 191 214 96 170 160 232 - - - - 2,327 1,400
2 PRPM
(Pusat Rujukan Persuratan Melayu)**
Awam 2,486,671 2,083,821 3,240,486 3,408,337 2,162,950 2,453,735 2,396,698 2,633,004 2,476,982 2,639,851 2,639,851 2,722,804 99,847,297 30,752,941
3 DBPSAHBAHASA Awam 8,373 11,961 10,312 9,491 9,491 12,283 11,218 13,205 - - - - 103,465 86,334
4 Pantau Tegur Bahasa Awam 9 0 0 11 3 0 1 3 - - - - 27 27
5 Gerbang Kata Awam 28,444 24,200 47,577 63,883 39,203 44,068 40,876 27,062 25,589 25,938 40,193 25,538 157,214 432,571

-->


<!--

Bil Nama Perkhidmatan dalam talian Sasaran Perkhidmatan Bilangan Transaksi 2021 Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis 2020 2021
1 Sistem Khidmat Nasihat DBP* Awam 187 129 160 117 152 242 282 275 251 217 177 138 1,733 2,327
2 PRPM
(Pusat Rujukan Persuratan Melayu)**
Awam 7,004,331 8,735,116 8,035,834 7,574,904 7,460,900 9,191,237 7,681,314 4,524,030 4,783,035 5,837,416 2,952,830 1,034,915 99,847,297 74,815,862
3 DBPSAHBAHASA Awam 10,794 8,592 13,586 11,749 7,459 3,154 2,828 4,100 7,999 10,297 11,713 11,194 103,134 103,465
4 Pantau Tegur Bahasa Awam 3 2 2 0 1 0 0 3 2 11 1 2 37 27
5 Gerbang Kata Awam 30,475 37,584 31,479 29,049 30,282 34,265 33,732 32,090 29,300 27,268 26,985 26,163 157,214 368,672

-->


<!--

Bil Nama Perkhidmatan dalam talian Sasaran Perkhidmatan

Bilangan Transaksi 2019

Jumlah

Jan

Feb

Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis

2018

2019

1 Sistem Khidmat Nasihat DBP *

Awam

131

125 157 161 133 111 154

117

108 136 120 140

 1885

  1593

2

PRPM
(Pusat Rujukan Persuratan Melayu) **

Awam

35,987,548

28,496,203

33,912,954

33,927,400

27,510,283

17,711,878
(sehingga 25/06/2019)
31,478,043

28,584,207

28,576,375

32,275,490

20,189,941

9,570,066

278,220,436

328,220,388

3

DBPSAHBAHASA

Awam

- 2658

4007

4151

3448

2538

3983

3643

3377 4098 3880

4023

39601

39,806

4

Pantau Tegur Bahasa

Awam

- 3 2 1 4 0 2 6 1 14

1

3

76

37

5

Gerbang Kata

Awam

- -

15,107

12,244

12,098

9781
(sehingga 25/06/2019)

-

13,361

13738

9698

7784

5353

-

99,164

Maklumat dikemas kini setiap awal bulan.

* Sumber maklumat dari Sistem Khidmat Nasihat DBP (Mengikut jumlah soalan)

*Pengesahan Bahasa telah dipinda ke DBPSAHBAHASA mulai Jun 2017

** Sumber maklumat dari Weblog (Mengikut jumlah hits)

*** Sumber maklumat dari Sistem Pengesahan Bahasa (merangkumi komunikasi iklan, nama bangunan, nama jalan, nama kawasan perumahan, nama syarikat dan nama tempat awam)   (Mengikut jumlah transaksi)

Bilangan transaksi perkhidmatan intranet dalam talian tidak dipaparkan di sini

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian DBP 2011

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian DBP 2012

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian DBP 2013

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian DBP 2014

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian DBP 2015

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian DBP 2016

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian DBP 2017

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian DBP 2018

-->


<!--

Bil Nama Perkhidmatan dalam talian Sasaran Perkhidmatan

Bilangan Transaksi 2019

Jumlah

Jan

Feb

Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis

2018

2019

1 Sistem Khidmat Nasihat DBP *

Awam

131

125 157 161 133 111 154

117

108 136 120 140

 1885

  1593

2

PRPM
(Pusat Rujukan Persuratan Melayu) **

Awam

35,987,548

28,496,203

33,912,954

33,927,400

27,510,283

17,711,878
(sehingga 25/06/2019)
31,478,043

28,584,207

28,576,375

32,275,490

20,189,941

9,570,066

278,220,436

328,220,388

3

DBPSAHBAHASA

Awam

- 2658

4007

4151

3448

2538

3983

3643

3377 4098 3880

4023

39601

39,806

4

Pantau Tegur Bahasa

Awam

- 3 2 1 4 0 2 6 1 14

1

3

76

37

5

Gerbang Kata

Awam

- -

15,107

12,244

12,098

9781
(sehingga 25/06/2019)

-

13,361

13738

9698

7784

5353

-

99,164

-->


<!--

Bil Nama Perkhidmatan dalam talian Sasaran Perkhidmatan

Bilangan Transaksi 2018

Jumlah

Jan

Feb

Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis

2017

2018

1 Sistem Khidmat Nasihat DBP *

Awam

207

167 196 137 117 108 149

148

152 207 165 132

2849

1885

2

PRPM
(Pusat Rujukan Persuratan Melayu) **

Awam

23,210,539

18,427,665

28,498,833

29,012,255

25,906,179

18,431,871 29,342,849

28,795,564

25,018,398

28,050,650

28,889.965

23,496,743

234,197,815

278,220,436

3

Pengesahan Bahasa

Awam

4312 2584

3661

3655

2917

2560

3376

3261

3020 3970 3296

2989

54,981

39601

4

Pantau Tegur Bahasa

Awam

13 4 4 5 10 7 9 8 0 6

8

2

91

76

5

Gerbang Kata

Awam

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

278

-

-->


<!--

Bil Nama Perkhid-
matan dalam talian
Sasaran Perkhid-
matan

Bilangan Transaksi 2017

Jumlah

Jan

Feb

Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis

2016

2017

1 Sistem Khidmat Nasihat DBP *

Awam

214

216 251 209 274 278 210

252

267

311

200 167

3283

2849

2

PRPM
(Pusat Rujukan Persuratan Melayu) **

Awam

25,219,325

24,758,733

26,652,972

24,815,436

15,406,476

16,407,076

17,574,609

17,868,371

16,660,458

18,093,982

17,314,467

13,425,910

239,486,182

234,197,815

3

Pengesahan Bahasa

Awam

5075

5080

7137

6715

7518

2436

3653

3677

3073 3578 3839

3200

66,878

54,981

4

Pantau Tegur Bahasa

Awam

3

2

2

3 18

7

17 4 8 15

7

5

32

91

5

Gerbang Kata

Awam

30

30

29

30

25

20

20

30

14

20

20

10

120

278

-->


<!--

Bil Nama Perkhid-
matan dalam talian
Sasaran Perkhid-
matan

Bilangan Transaksi 2016

Jumlah

Jan

Feb

Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis

2015

2016

1 Sistem Khidmat Nasihat DBP *

Awam

366

322

354

264

312

213

157

294

240

240

282

239

3,586

3,283

2

PRPM
(Pusat Rujukan Persuratan Melayu) **

Awam

12,986,258

18,235,817

28,191,268

17,342,515

23,310,034

20,778,522

10,058,102

23,618,875

21,489,555

23,863,139

22,385,092

17,227,005

219,589,357

239,486,182

3

Pengesahan Bahasa

Awam

5075

4038

6057

5919

5877

5449

4084

5458

7866

5372

6106

5577

51,068

66878

4

Pantau Tegur Bahasa

Awam

3

3

3

3

1

1

5

1

2

6

4

4

59

36

5

Gerbang Kata

Awam

30

30

30

30

-

-

-

-

-

-

-

357

120

-->


<1--

Bil Nama Perkhid-
matan dalam talian
Sasaran Perkhid-
matan
Bilangan Transaksi 2015 Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis 2014 2015
1 Sistem Khidmat Nasihat DBP * Awam 245 260 336 248 275 268 238 282 334 402 403 295 3625 3,586
2 PRPM
(Pusat Rujukan Persuratan Melayu) **
Awam 15,344,624 18,897,683 25,523,246 23,296,965 19,621,094 20,006,349 18,795,509 22,643,302 20,783.387 24,075,531 17,026,330 14,337,941 162,359,871 219,589,357
3 Pengesahan Bahasa Awam 4072 2452 4508 4816 4603 4570 2977 3902 4404 5029 4762 4973 27,011 51,068
4 Pantau Tegur Bahasa Awam 9 2 3 5 2 7 7 6 7 7 3 1 41 59
5 Gerbang Kata
(Mulai 2013)
Awam 34 28 20 30 31 30 31 32 30 31 29 31 75,889 357

-->


<!--

Bil Nama Perkhid-
matan dalam talian
Sasaran Perkhid-
matan
Bilangan Transaksi 2014 Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis 2013 2014
1 Sistem Khidmat Nasihat DBP * Awam 227 230 295 364 401 240 292 357 343 350 266 260 3,417 3,625
2 PRPM
(Pusat Rujukan Persuratan Melayu) **
Awam 14,454,189 14,420545 11,825,055 15,533,265 11,567,843 12,844,406 15,812,858 16,732,708 17,404,919 17,853,065 15,998120 13,911,018 145,188,73 162,359,871
3 Pengesahan Bahasa Awam 1928 1886 2509 2477 2853 3073 2583 2729 3267 3237 3335 3706 22,818 27,011
4 Pantau Tegur Bahasa Awam 3 3 7 2 6 3 2 5 4 4 1 1 48 41
5 Gerbang Kata Awam 18,908 19,948 24,414 12,462 - 36 31 30 30 30 30 30 27,438 75,889

-->


<!--

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian DBP 2013
Bil Nama Perkhid-
matan dalam talian
Sasaran Perkhid-
matan
Bilangan Transaksi 2013 Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis 2012 2013
1 Sistem Khidmat Nasihat DBP * Awam 337 247 377 416 327 238 480 275 267 297 223 208 3,462 3,692
2 PRPM
(Pusat Rujukan Persuratan Melayu) **
Awam 12,646,751 10'898'836 13,670,926 15,417,722 14,318244 13,305,493 14,986,259 10,897,917 13,299219 13,761,621 12,104,998 10,779,023 110,045,169 145,188,173
3 Pengesahan Bahasa Awam 1656 940 1613 1650 1997 1937 2386 1561 2144 2510 2199 2225 14,706 22,818
4 Pantau Tegur Bahasa Awam 4 0  0 2 3 24 4 1 4 3 2 1 22 48
5 Gerbang Kata Awam - - 300 455 448 585 620 539 594 793 8356 14748 - 27,438

-->


<!--

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2012
Bil Nama Perkhid-
matan dalam talian
Sasaran Perkhid-
matan
Bilangan Transaksi 2012 Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis 2011 2012
1 Sistem Khidmat Nasihat DBP * Awam 188 305 353 344 302 277 389 235 321 321 242 185 3371 3,462
2 PRPM
(Pusat Rujukan Persuratan Melayu) **
Awam 5,935,885 8,678,190 9,276,447 9,521,641 10,124,998 9,359,993 10,375,252 8,408,029 9,939,510 11,131,447 9,348,625 7,945,152 73,832,113 110,045,169
3 Pengesahan Bahasa Awam 1180 1230 1436 1215 1285 1087 1612 1091 1088 1290 1094 1098 8299 14,706
4 Pantau Tegur Bahasa Awam 1 2 0 4 0 4 1 3 1 3 2 1 27 22

-->


<!--

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian DBP 2011
Bil Nama Perkhid-
matan dalam talian
Sasaran Perkhid-
matan
Bilangan Transaksi 2011 Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis 2010 2011
1 Sistem Khidmat Nasihat DBP * Awam 354 288 303 302 331 252 279 289 296 268 245 164 4822 3371
2 PRPM
(Pusat Rujukan Persuratan Melayu) **
Awam 6,001,889 5,628,167 7,358,544 5,004,172 7,157,918 7,600,231 7,586,478 5,917,377 5,121,025 6,157,392 5,178,616 5,120,304 47,669521 73,832,113
3 Pengesahan Bahasa Awam - 100 80 129 203 1538 1218 987 790 1055 1071 1128 - 8299
4 Pantau Tegur Bahasa Awam 1 1 0 1 0 7 2 3 0 3 4 2 3 27

-->

Tarikh kemas kini : Isnin, 27 Februari 2023

Total Views: 524 ,

MAKLUM BALAS