Dewan Bahasa dan Pustaka
Menu Tutup

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian

Maklumat dikemas kini setiap awal bulan.


* Sumber maklumat dari Sistem Khidmat Nasihat DBP (Mengikut jumlah soalan)

*Pengesahan Bahasa telah dipinda ke DBPSAHBAHASA mulai Jun 2017

** Sumber maklumat dari Weblog (Mengikut jumlah hits)

*** Sumber maklumat dari Sistem Pengesahan Bahasa (merangkumi komunikasi iklan, nama bangunan, nama jalan, nama kawasan perumahan, nama syarikat dan nama tempat awam)   (Mengikut jumlah transaksi)

Bilangan transaksi perkhidmatan intranet dalam talian tidak dipaparkan di sini.


<1--
Bil Nama Perkhid-
matan dalam talian
Sasaran Perkhid-
matan
Bilangan Transaksi 2015 Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis 2014 2015
1 Sistem Khidmat Nasihat DBP * Awam 245 260 336 248 275 268 238 282 334 402 403 295 3625 3,586
2 PRPM
(Pusat Rujukan Persuratan Melayu) **
Awam 15,344,624 18,897,683 25,523,246 23,296,965 19,621,094 20,006,349 18,795,509 22,643,302 20,783.387 24,075,531 17,026,330 14,337,941 162,359,871 219,589,357
3 Pengesahan Bahasa Awam 4072 2452 4508 4816 4603 4570 2977 3902 4404 5029 4762 4973 27,011 51,068
4 Pantau Tegur Bahasa Awam 9 2 3 5 2 7 7 6 7 7 3 1 41 59
5 Gerbang Kata
(Mulai 2013)
Awam 34 28 20 30 31 30 31 32 30 31 29 31 75,889 357

-->

Tarikh kemas kini : Isnin, 27 Februari 2023

Total Views: 456 ,

MAKLUM BALAS