KARYAWAN TAMU - KUASA MESYUARAT PENGURUSAN

 TAFSIRAN & TUJUAN
DASAR PEMILIHAN
TANGGUNGJAWAB
KEMUDAHAN
PENERBITAN KARYA
MESYUARAT PENGURUSAN
KUASA MESYUARAT PENGURUSAN
KUASA DAN TANGGUNGJAWAB SETIAP AHLI MESYUARAT
BORANG KARYAWAN TAMU

 

KUASA MESYUARAT PENGURUSAN

Keahlian Mesyuarat Pengurusan adalah seperti yang berikut:

i. Melantik Karyawan Tamu mengikut peraturan yang ditetapkan dalam Tataurusan ini. 

ii. Menimbang, menapis dan memilih projek dan Karyawan Tamu Dewan 

iii. Mengundang individu dalam bidang-bidang tertentu sebagai ahli undangan dalam Mesyuarat Pengurusan (khusus untuk urusan Karyawan Tamu Dewan) 

iv. Walau apa pun peruntukan yang dinyatakan di bawah perkara 7, Mesyuarat Pengurusan mempunyai kuasa untuk melanjutkan tempoh penyiapan projek kepada suatu tempoh yang munasabah, sekiranya ada kewajaran. 

v. Membatalkan atau menamatkan perjanjian sekiranya mana-mana peruntukan perjanjian tidak dipatuhi atau sekiranya hasil tidak diperoleh mengikut jadual yang telah ditetapkan dalam perjanjian. 

vi. Menetapkan atau mengenakan apa-apa peraturan dan syarat lain yang difikirkan sesuai bagi mentadbir, dan memantau Karyawan Tamu Dewan dari semasa ke semasa.

 

   

Kemaskini pada 2017-08-17 17:04:49 daripada Pentadbir Sistem

  •  
  • Print
  • Email this page

Penggunaan laman web rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka tertakluk pada Garis Panduan Portal myGovernment dan Laman Web/Portal Agensi-agensi Sektor Awam Paparan terbaik Internet Explorer 9.0 ke atas atau Google Chrome, resolusi 1024 x 768 pixel.