KARYAWAN TAMU - MESYUARAT PENGURUSAN DAN TANGGUNGJAWAB

 TAFSIRAN & TUJUAN
DASAR PEMILIHAN
TANGGUNGJAWAB
KEMUDAHAN
PENERBITAN KARYA
MESYUARAT PENGURUSAN
KUASA MESYUARAT PENGURUSAN
KUASA DAN TANGGUNGJAWAB SETIAP AHLI MESYUARAT
BORANG KARYAWAN TAMU

 

MESYUARAT PENGURUSAN

Keahlian Mesyuarat Pengurusan adalah seperti yang berikut:

Karyawan Tamu Dewan  :        Ketua Pengarah 

Ahli

  i. Timbalan Ketua pengarah(Dasar) 
 ii. Timbalan Ketua pengarah(Operasi) 
 iii. Pengarah Jabatan pembinaan Bahasa dan Sastera 
 iv. Pengarah Jabatan Pengembangan Bahasa dan Sastera 
 v. Pengarah Jabatan Penerbitan 
 vi. Pengarah Jabatan Dasar dan Penyelidikan  
 vii. Pengarah Jabatan Khidmat Pengurusan 
 viii. Ketua Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik 
 ix. Ketua Bahagian Komunikasi Korporat 
 x. Ketua Bahagian Undang-undang 
   
Urus Setia/ Setiausaha (untuk urusan Karyawan Tamu) : 

Bahagian Dasar dan Perancangan Stategik/Ketua Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik 
 

TANGGUNGJAWAB MESYUARAT PENGURUSAN 

Mesyuarat Pengurusan hendaklah menjalankan tanggungjawab yang berikut:

1. Merangka Dasar Pelaksanaan Karyawan Tamu Dewan dan mendapatkan kelulusan daripada pihak-pihak yang berkenaan.

2. Menjadi penasihat dalam proses pelaksanaan dan pemantaun Penulis Tamu Dewan.

3. Menilai prestasi Karyawan Tamu Dewan.

4. Mengkaji dasar pelaksanaan Karyawan Tamu Dewan  dari semasa ke semasa.

5. Mencadangkan dan mengemukan perkara-perkara yang berkaitan dengan Karyawan Tamu Dewan yang perlu dibawa ke Mesyuarat Lembaga Pengelola.

6. Memperakukan kepada Lembaga Pengelola calon-calon Karyawan Tamu Dewan untuk kelulusan sebelum pelantikan dibuat.

 

   

 


Kemaskini pada 2017-08-17 17:09:54 daripada Pentadbir Sistem

  •  
  • Print
  • Email this page

Penggunaan laman web rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka tertakluk pada Garis Panduan Portal myGovernment dan Laman Web/Portal Agensi-agensi Sektor Awam Paparan terbaik Internet Explorer 9.0 ke atas atau Google Chrome, resolusi 1024 x 768 pixel.