Warga DBP

Pembekal Maklumat

Nov 17, 2016 - Pembekal Maklumat  (Warga DBP) Pembekal Maklumat merupakan satu kumpulan staf  yang dilantik di bawah Jawatankuasa Pengurusan Maklumat  untuk memasukkan maklumat  aktiviti terkini  kebahasaan dan kesusasteraan dalam laman web DBP mengikut ruang yang telah ditentukan. Untuk pembekal maklumat , sila masukkan no id dan kata laluan. Ke Laman Pembekal Maklumat
Tags matched : Warga DBP
└http://lamanweb.dbp.gov.my/index.php/pages/view/751

Pejabat Maya

Nov 17, 2016 - Pejabat Maya  (Warga DBP) Pejabat Maya merupakan satu kemudahan untuk staf DBP  untuk mendapatkan maklumat peribadi, perkhidmatan, pinjaman, tuntutan, aset pejabat, cuti, kedatangan, laporan prestasi, direktori staf, pinjaman buku dan mencapai semua aplikasi DBP dengan hanya menggunakan satu id pengguna sahaja. Untuk staf DBP  sila masukkan staf id dan kata laluan. Ke Pejabat Maya  
Tags matched : Warga DBP
└http://lamanweb.dbp.gov.my/index.php/pages/view/749

Web Mel

Nov 17, 2016 - Web Mel  (Warga DBP) Web Mel adalah merupakan saluran komunikasi yang digunakan oleh staf DBP untuk menghantar e-mel rasmi di DBP. Penggunaan e-mel rasmi Dewan bahasa dan Pustaka tertakluk kepada Garis Panduan dan Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) DBP.  Sebarang Masalah sila hubungi Khidmat Meja Bantuan di talian 03-2148 8844  atau e-mel helpdesk@dbp.gov.my Untuk staf DBP sila masukkan alamat e-mel dan kata laluan. Ke web mel ...
Tags matched : Warga DBP
└http://lamanweb.dbp.gov.my/index.php/pages/view/747

Intranet

Nov 17, 2016 - Laman Intranet (Warga DBP) Laman Intranet DBP merupakan sumber maklumat terkini yang disediakan untuk staf DBP bagi mengakses maklumat seperti pekeliling pentadbiran, pekeliling kewangan , dasar-dasar kerajaan, hebahan latihan, panduan dan manual ISO amnya.   Untuk staf DBP sila masukkan no staf dan kata laluan. Ke laman Intranet  
Tags matched : Warga DBP
└http://lamanweb.dbp.gov.my/index.php/pages/view/745

Khidmat Nasihat DBP

Nov 08, 2016 - Ruangan Khidmat Nasihat DBP menyediakan kemudahan untuk para pengguna untuk menanyakan sebarang kemusykilan tentang bahasa, sastera, penerbitan dan korporat kepada pihak DBP .Pengguna perlu mendaftar terlebih dahulu sebelum menggunakan perkhidmatan ini.  Pertanyaan akan dijawab oleh pemudahcara yang bertugas iaitu Pegawai Khidmat Nasihat Bahasa dan Pakar Rujuk Bahasa. Panduan Sila masukkan e-mel sebagai ID Pengguna. (Contoh : azmi@yahoo.com)  Pastikan anda menggunakan ID yang ...
Tags matched : Warga DBP
└http://lamanweb.dbp.gov.my/index.php/pages/view/524

DBP Sah Bahasa

Nov 08, 2016 - PENGESAHAN BAHASA DALAM BAHASA MELAYU Sistem DBP Sah Bahasa  ini merupakan salah satu perkhidmatan dalam talian yang disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka khusus untuk pertanyaan tentang penggunaan bahasa kebangsaan pada iklan, iaitu papan iklan dan papan tanda. Perkhidmatan ini dapat dicapai oleh pelanggan web, khususnya petugas DBP, pihak berkuasa tempatan (PBT) dan agensi pengiklanan. Sistem ini turut boleh dicapai oleh PBT untuk memastikan status pengesahan iklan yang dimohon. ...
Tags matched : Warga DBP
└http://lamanweb.dbp.gov.my/index.php/pages/view/530

TATABAHASA BAHASA MELAYU DIGITAL

Nov 08, 2016 - TATABAHASA BAHASA MELAYU DIGITAL   Pengenalan Julung kalinya di Malaysia, penerbitan rujukan lengkap Tatabahasa Bahasa Melayu dalam bentuk multimedia oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dengan usahasama Universiti Multimedia. Kandungannya lengkap dengan bahan rangsangan, tutorial, latihan dan ujian yang direka kemas dan teratur oleh pakar yang berpengalaman. Elemen-elemen multimedia iaitu audio, video, animasi, teks dan rekabentuk grafik digabungjalinkan dengan kemas berdasarkan tema ...
Tags matched : Warga DBP
└http://lamanweb.dbp.gov.my/index.php/pages/view/550

SEMAKAN EJAAN TERKINI

Nov 08, 2016 - SEMAKAN EJAAN TERKINI - Dewan Eja Pro               Belajar Pintas, Bekerja Pintar. Panduan bahasa Melayu yang muktamad Dewan Eja Pro® merupakan alat rujukan lengkap bagi bahasa Melayu. Ia terdiri daripada penyemak ejaan, kamus-kamus daripada Dewan Bahasa dan Pustaka serta ensiklopedia percuma (dalam bahasa Inggeris). Penyemak ejaan berintegrasi dengan Microsoft Office, menunjukkan kesilapan-kesilapan dan memberikan cadangan untuk ...
Tags matched : Warga DBP
└http://lamanweb.dbp.gov.my/index.php/pages/view/546

PANDUAN PENYERAHAN MANUSKRIP KE DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

Nov 08, 2016 -   PENYEDIAAN MANUSKRIP  Manuskrip hendaklah asli dan belum pernah diterbitkan. Penulis bertanggungjawab untuk mengesahkan keaslian manuskrip dan mendapatkan izin terbit bagi semua bahan dalam manuskrip yang memiliki hak cipta daripada pihak luar.   Manuskrip perlu ditaip langkau dua baris dengan menggunakan perisian MS Word dan jenis muka taip Times New Roman atau Arial bersaiz 12 poin. Manuskrip hendaklah dicetak jelas dengan menggunakan kertas putih saiz A4 yang ...
Tags matched : Warga DBP
└http://lamanweb.dbp.gov.my/index.php/pages/view/544

PANTAU TEGUR BAHASA

Nov 08, 2016 - PANTAU TEGUR BAHASA Pantau Tegur Bahasa ialah kemudahan yang disediakan untuk menyalurkan maklumat tentang perkembangan dan kesalahan penggunaan bahasa kebangsaan secara dalam talian kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Tujuan • Menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan yang baik dan betul. • Menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan supaya digunakan secara meluas bagi segala maksud mengikut undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Bidang Tumpuan • Cetak     - ...
Tags matched : Warga DBP
└http://lamanweb.dbp.gov.my/index.php/pages/view/540

Penggunaan laman web rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka tertakluk pada Garis Panduan Portal myGovernment dan Laman Web/Portal Agensi-agensi Sektor Awam Paparan terbaik Internet Explorer 9.0 ke atas atau Google Chrome, resolusi 1024 x 768 pixel.