Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
Telefon Pantas 03-2147 9000 | webmaster@dbp.gov.my
   
Laman Web Rasmi
Dewan Bahasa dan Pustaka

Objektif dan Falsafah

OBJEKTIF:

Matlamat Dewan Bahasa dan Pustaka yang tercatat dalam Akta DBP (semakan tahun 1978, pindaan dan peluasan 1995) adalah seperti berikut:

 • untuk membina dan memperkaya bahasa kebangsaan dalam semua bidang termasuk sains dan teknologi;
 • untuk memperkembangkan bakat sastera, khususnya dalam bahasa kebangsaan;
 • untuk mencetak atau menerbitkan atau membantu dalam percetakan atau penerbitan buku-buku, majalah-majalah, risalah-risalah dan lain-lain bentuk kesusasteraan dalam bahasa kebangsaan dan dalam bahasa-bahasa lain;
 • untuk membakukan ejaan dan sebutan, dan membentuk istilah-istilah yang sesuai dalam bahasa kebangsaan;
 • untuk menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul; dan
 • untuk menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan supaya ia akan digunakan secara meluas bagi segala maksud mengikut undang-undang yang sedang berkuat kuasa.
SUMBER KUASA :
 1. Perlembagaan Persekutuan
 2. Akta A930 Akta Dewan Bahasa dan Pustaka
  (Pindaan dan Perluasan 1995).
VISI : "Bahasa Melayu Salah Satu Bahasa Utama Dunia"
MISI : "Meningkatkan Penggunaan Bahasa Melayu"
WAWASAN : "Menjadi Peneraju Utama Pengembangan Bahasa dan Persuratan Melayu dalam Pembinaan Negara Bangsa"
FALSAFAH : "BAHASA JIWA BANGSA"


Kemaskini pada 2016-11-14 14:51:03 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page

Penggunaan laman web rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka tertakluk kepada Garis Panduan Portal myGovernment dan Laman Web/Portal Agensi-agensi Sektor Awam Paparan terbaik Internet Explorer 9.0 ke atas atau Google Chrome, resolusi 1024 x 768 pixel.