Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
Talian Penting 03-2147 9000 | webmaster@dbp.gov.my |     
   
   
Laman Web Rasmi
Dewan Bahasa dan Pustaka                           

                                                                                                                                                                                             Soalan Lazim      Hubungi Kami      Aduan dan Maklum Balas       Peta laman

PENDAHULUAN Anugerah Sastera MASTERA

PENDAHULUAN

Negara Brunei Darussalam telah melahirkan ramai penulis kreatif yang berpotensi dan matang sejak awal tahun 1930-an. Bagaimanapun sejak Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan pada tahun 1961 hingga kini belum ada satu anugerah khas diberikan kepada penulis-penulis tanah air. Pengiktirafan besar mereka hanya diberikan melalui SEA Award (Thailand), Hadiah Sastera MASTERA (Malaysia) dan ASEAN-COCI.  Memandangkan, negara Brunei Darussalam melalui MASTERA Brunei Darussalam telah diamanahkan untuk melaksanakan projek Anugerah Sastera khusus kepada tokoh atau penulis dari negara-negara pendiri MASTERA, maka menjadi tanggungjawab Dewan Bahasa dan Pustaka dan pihak-pihak swasta untuk menangani bersama projek yang dianggap berprestij dan berpotensi ini dengan tujuan:

 • Membuka langkah kepada sikap pemudulian serta keprihatinan bagi
  sama-sama memajukan bidang kesusasteraan bukan sahaja di peringkat
  nasional tetapi juga di peringkat serantau dan antarabangsa
 • Dapat mengangkat imej dan mengharumkan nama negara Brunei Darussalam dalam bidang kesusasteraan baik pada peingkat nasinal, serantau dan antarabangsa.
 • Untuk mewujudkan perpaduan serta semangat kerjasama antara kerajaan dan syarikat swasta.

TUJUAN

 • Sebagai penghargaan, penghormatan dan pengiktirafan kepada tokoh-tokoh  sastera atau penulis atau tokoh pejuang sastera yang menulis dalam bahasa Melayu dan bergiat aktif menurut panel telah memberikan sumbangan cemerlang dalam perkembangan kesusasteraan Asia Tenggara melalui 
  karya yang bermutu tinggi atau tokoh pejuang sastera yang memperkembangkan kemajuan sastera
 • Mengangkat martabat sastera Melayu di Asia Tenggara.
 • Mengangkat nama penulis sesebuah negara yang menerimanya.
 • Menjadi pendorong kepada penulis memajukan hasil kesusasteraan.
 • Mewujudkan persefahaman serantau.
 • Melalui Anugerah Sastera ini MASTERA akan memperolehi kajian ilmiah
  tentang hasil karya dan/atau sumbangan kegiatan sastera penerima anugerah
  untuk digunakan sebagai kajian dan rujukan sepanjang zaman.

DASAR PELAKSANAAN

 •  Anugerah ini akan diberikan tiga tahun sekali
 •  Anugerah akan diberikan kepada tokoh sastera atau penulis dari negara
   anggota MASTERA sama ada melalui karya yang bermutu tinggi atau
   pejuang sastera yang bergiat memperkembangkan kemajuan sastera
 •  Kemudahan untuk menerbitkan karya bersesuaian di negara Brunei
   Darussalam.
 •  Penterjemahan dan penerbitan karya yang difikirkan sesuai ke dalam bahasa
   asing di negara masing-masing.

PEMILIHAN TOKOH ANUGERAH SASTERA MASTERA

 •  Bergiat dalam bidang penulisan kreatif seperti novel, cerpen, drama, sajak,
   kritikan atau dalam kegiatan membina dan mengembangkan sastera melalui
   penyelidikan atau persuratan dan sebagainya secara aktif sebelumnya dan
   secara berterusan
 •  Memberi perhatian yang serius terhadap pembinaan dan pengembangan sastera secara peribadi atau melalui persatuan atau bidang perkhidmatan.
 •  Cinta kepada kesusasteraan dan kegiatan kesasteraan dan sanggup mengorbankan wang, tenaga dan masa demi perkembangan sastera tanah air.
 •  Aktif menulis makalah dan menbentangkan kertas kerja di forum, seminar, persidangan kebangsaan, serantau dan antarabangsa.
 •  Kriteria lain yang difikiran perlu oleh panel dan Panel Negara Ahli.

PANEL PENILAI

Panel terbahagi kepada:

 • PANEL NEGARA AHLI
  Anggota Panel Negara Ahli dilantik oleh negara masing-masing iaitu Malaysia dan Indonesia.
 • PANEL PUSAT
  negara Brunei Darussalam bertindak selaku panel pusat. Anggota panel pusat akan dilantik oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan yang terdiri
  daripada rakyat kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertua Negara Brunei Darussalam. Mereka dipilih dari kalangan
  cerdik pandai dalam bidang kebudayaan, pendidikan, kemasyarakatan,keagamaan dan lain-lain yang mengikut dan memahami perkembangan dan
  kemajuan sastera Melayu dengan sedar dan serius.

TUGAS PANEL NEGARA AHLI

 • Meneliti nama-nama calon dan menilai secara mendalam tokoh yang dicadangkan oleh Panel Negara Ahli. Walau bagaimanapun, Panel Pusat berhak menolak calon yang dihadapkan oleh Panel Negara Ahli dan negara berkenaan boleh menghadapkan calon yang lain.
 • Mempersetujui calon dari setiap negara ahli untuk menerima anugerah.
 • Menyediakan anugerah kepada penerima.

Senarai penerima Anugerah Sastera Mastera

 

 

 

 

 


Kemaskini pada 2019-05-21 16:03:52 daripada Pentadbir Sistem

 •  
 • Print
 • Email this page

Penggunaan laman web rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka tertakluk pada Garis Panduan Portal myGovernment dan Laman Web/Portal Agensi-agensi Sektor Awam Paparan terbaik Internet Explorer 9.0 ke atas atau Google Chrome, resolusi 1024 x 768 pixel.