Kursus Akademi 2020

Semua A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.BidangNama KursusTempoh HariTarikh PenyelarasObjektifKandungan 
21SasteraMinda Kreatif, Karya Puitis212 - 13 OgosZMMemberikan ilmu pengetahuan dan kefahaman kepada peserta kursus tentang penulisan sajak.•Memahami proses kreatif penulisan sajak. Pengenalan/Definisi Puisi dan Sajak •Jenis-jenis Puisi •Teknik dan Gaya Penulisan Sajak •Proses Kreatif Penulisan Sajak •Bahasa Puitis dalam Sajak •Sajak dan Kaedah Pemurnian/Penyuntingan
22SasteraKarya Fiksyen: Proses Kreatif yang Sistematik28 - 9 JulaiZMMemberikan ilmu pengetahuan kepada peserta kursus tentang penulisan karya fiksyen.Pengenalan/Definisi Karya Fiksyen •Jenis-jenis Karya Fiksyen •Teknik dan Gaya Penulisan •Memahami Proses Kreatif Penulisan Karya Fiksyen •Penulisan Karya Fiksyen yang Sistematik
23SasteraDaripada Teks Sastera kepada Medium Elektronik214 - 15 Oktober ZMMemberikan ilmu pengetahuan kepada peserta kursus tentang penulisan skrip drama adaptasi.Pengenalan/Definisi Skrip Drama Adaptasi •Mengenal Pasti Bahan Cerita dan Subjek Naratif •Membaca dan Memahami Teks Sumber/Asal •Memahami Teknik Adaptasi •Laras dan Langgam Bahasa dalam Penulisan Skrip Drama Adaptasi
24SasteraTeknik Bercerita Kanak-kanak215 - 16 AprilZMMemberikan ilmu pengetahuan dan kefahaman kepada peserta kursus tentang cerita kanak-kanak.Pengenalan/Definisi Cerita kanak-Kanak •Mengenal Pasti Bahan Cerita •Teknik Penyampaian Cerita •Penggunaan Alat Bantu Bercerita •Penggunaan Kostum •Penyampaian Cerita yang Menarik dan Berkesan
25SasteraPembinaan Munsyi Dewan (Sastera) - Kursus223 - 24 SeptZMMemberikan ilmu pengetahuan tentang peranan Munsyi Dewan (Sastera). Pengenalan/Definisi Munsyi Dewan (Sastera) •Peranan Munsyi Dewan (Sastera) •Tahap Pengetahuan dan Ilmu •Teknik dan Kaedah Bimbingan
26TMKIn-Design210 - 11 NovRBYMenerangkan konsep asas reka bentuk dan peralatan (tool) yang ada dalam perisian Adobe Indesign. •Mengaplikasikan perisian Adobe Indesign dalam kerja-kerja mereka letak dan mereka bentuk. •Mendedahkan peserta cara menghasilkan atur huruf dan reka letak yang dapat dipersembahkan dengan kemas dan menarik. Pengenalan kepada Adobe Indesign •Merancang Dokumen •Menguruskan dan Memformat Teks •Mengimport Bahan Ilustrasi (Foto, Grafik, Jadual Dll) •Membuat Table •Mengurus Warna dan Tipografi •Mencipta Fail PDF Acrobat
27TMKAdobe Photoshop211 - 12 OgosRBYMemberikan pendedahan mengenai perisian Adobe Photoshop. •Meningkatkan kemahiran dengan teknik-teknik pengolahan grafik digital yang berkesan. •Menghasilkan kerja akhir grafik ke format digital yang sesuai. •Mengembangkan kemahiran menghasilkan imej-imej baru. Pengenalan Perisian Photoshop •Bekerja dengan Lapisan(Layer) •Reka Bentuk Tipografi •Bekerja dengan Fail Imej •Efek dalam Edit Foto atau Rupa Taip
28TMKSeni Fotografi dan Videografi220 - 21 JulaiRYMemberi pendedahan dan pengetahuan mengenai ilmu asas fotografi.Pengenalan kepada Sistem Teknikal Kamera DSLR •Pengenalan kepada Videografi dan DSLR - Video Mode •Praktikal Penggambaran dalam Studio •Tugasan Luar Studio Tempat Terbuka •Penilaian Hasil Tugasan dan Rumusan
29TMKPembangunan dan Reka Bentuk Aplikasi Mudah Alih223 - 24 JunASAA.Mempelajari kaedah untuk membina Aplikasi Mudah Alih sendiri. Kemahiran asas HTML5, CSS3 dan JavaScript untuk membangunkan lebih banyak aplikasi. Pengenalan kepada Aplikasi Mudah Alih •Asas Aplikasi dan Kelas Aktiviti •Bina Aplikasi menggunakan platform Android/iOs •Uji Aplikasi melalui Telefon Pintar
30TMKAdobe Illustrator210 - 11 MacRBYMemberikan pendedahan tentang cara kerja perisian Illustrator serta kerja-kerja penyuntingan grafik. •Meningkatkan kemahiran menggunakan alatan-alatan asas (tools) perisian Illustrator. •Memberikan pendedahan untuk menghasilkan rekaan atau hasil kerja grafik ke format digital yang sesuai. Memperkenalkan Perisian Adobe Illustrator dengan Alatan Penting yang Digunakan. •Penggunaan Shape Tools, Pathfinder, Pencil, Paintbrush, Pen Tools. •Asas Mewarna Menggunakan Gradient Tools, Live Paint Bucket Tool, Live Trace. •Asas Menggunakan Fon/Rupa Taip Serta Menghasilkan Teks dalam Rekaan.
31UmumKerjaya Berjaya, Keluarga Bahagia121 OktNARMengurus perbelanjaan keluarga dengan baik dan bijak. •Memahami tentang keseimbangan keluarga dan kerjaya. •Memantapkan institusi keluarga dan masyarakat. •Melahirkan warga organisasi dan negara yang cemerlang dan berjaya.Pengurusan/ Intervensi Kewangan Keluarga •Tip menyimpan dan Tabiat Mengurus •Keseimbangan keluarga dan Kerjaya •Transformasi dan Kecemerlangan Minda
32UmumKaedah Penyelidikan24 - 5 MacDDMemberikan pendedahan tentang dua pendekatan utama dalam penyelidikan (kualitatif dan kuantitatif). •Memberikan pendedahan kepada mereka yang ingin melaksanakan penyelidikan berlandaskan sistem yang telah terbukti. Jenis Penyelidikan •Kaedah Penyelidikan Kualitatif •Kaedah Penyelidikan Kuantitatif •Pengumpulan Data (Kualitatif Dan Kuantitatif) •Analisis Data Kualitatif •Analisis Data Kuantitatif •Kebolehpercayaan
33UmumKesihatan Mental128 JulaiNARMembantu peserta mengimbangi kesihatan mental dan fizikal. •Membantu menangani keperluan diri dan persekitaran kerja dan masyarakat. •Mendedahkan pendekatan terapi minda dengan lebih efisien. Pengenalan Diri •Meningkatkan Daya Tahan Diri/Emosi •Memahami Tahap Tekanan •Terapi Mengurus Emosi
34UmumPembacaan Pruf Profesional27 - 8 Sept AAMMendedahkan peserta kepada kaedah, teknik dan proses pembacaan pruf.Pengenalan tentang Pembacaan Pruf •Bentuk dan Gaya Penerbitan •Peranan dan Hubungan Editor dengan Pembaca Pruf