Kursus Akademi 2020

Semua A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.BidangNama KursusTempoh HariTarikh PenyelarasObjektifKandungan 
1BahasaTransliterasi Jawi ke Rumi22 - 3 SeptFHMemberikan pendedahan tentang perubahan dalam tulisan Jawi. •Memperkenalkan kaedah transliterasi Jawi ke Rumi. •Membantu usaha penulisan semula manuskrip lama dalam tulisan Jawi. Sejarah Tulisan Jawi •Sistem Ejaan Jawi yang Disempurnakan •Manuskrip dalam Tulisan Jawi Lama •Kaedah Transliterasi •Proses Transliterasi •Masalah dalam Proses Transliterasi
2BahasaTeknik dan Penjurian Sahibba17 Mac (Tarikh akhir permohonan 1 Mac )SRMRMemantapkan kaedah penjurian dalam kalangan juri dan panel hakim pertandingan Sahibba. •Melahirkan lebih ramai juri/panel hakim pertandingan Sahibba dalam kalangan staf DBP dan guru penyelaras peringkat daerah/negeri, kementerian. Pertandingan Sahibba merupakan program tahunan Dewan Bahasa dan Pustaka bersama-sama Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). •Menyebarkan penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam kalangan pengguna/penutur. Pendedahan kaedah menjadi juri dan hakim pertandingan Sahibba. •Pendedahan kaedah dan teknik permainan Sahibba yang mantap. •Pendedahan formula-formula luar biasa yang membantu menjadikan peserta sebagai pemenang pertandingan.
3SasteraTeknik Bercerita Kanak-kanak215 - 16 AprilZMMemberikan ilmu pengetahuan dan kefahaman kepada peserta kursus tentang cerita kanak-kanak.Pengenalan/Definisi Cerita kanak-Kanak •Mengenal Pasti Bahan Cerita •Teknik Penyampaian Cerita •Penggunaan Alat Bantu Bercerita •Penggunaan Kostum •Penyampaian Cerita yang Menarik dan Berkesan