Kursus Akademi 2020

Semua A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.BidangNama KursusTempoh HariTarikh PenyelarasObjektifKandungan 
1BahasaKemahiran Tulisan Jawi25 - 6 FebFHMemperkenalkan tulisan Jawi yang standard, berdasarkan pedoman ejaan yang diselaraskan oleh DBP. •Mengetahui isu-isu berkaitan dengan tulisan Jawi. •Menanamkan minat dan cinta akan tulisan Jawi sebagai warisan negara Sejarah Tulisan Jawi •Sistem Ejaan Jawi yang Disempurnakan •Padanan Huruf Rumi dan Jawi •Suku Kata Terbuka dan Tertutup •Ejaan Mengikut Hukum •Penulisan Angka •Ejaan Kata Serapan Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris •Isu-isu Tulisan Jawi
2UmumKerjaya Berjaya, Keluarga Bahagia121 OktNARMengurus perbelanjaan keluarga dengan baik dan bijak. •Memahami tentang keseimbangan keluarga dan kerjaya. •Memantapkan institusi keluarga dan masyarakat. •Melahirkan warga organisasi dan negara yang cemerlang dan berjaya.Pengurusan/ Intervensi Kewangan Keluarga •Tip menyimpan dan Tabiat Mengurus •Keseimbangan keluarga dan Kerjaya •Transformasi dan Kecemerlangan Minda
3UmumKaedah Penyelidikan24 - 5 MacDDMemberikan pendedahan tentang dua pendekatan utama dalam penyelidikan (kualitatif dan kuantitatif). •Memberikan pendedahan kepada mereka yang ingin melaksanakan penyelidikan berlandaskan sistem yang telah terbukti. Jenis Penyelidikan •Kaedah Penyelidikan Kualitatif •Kaedah Penyelidikan Kuantitatif •Pengumpulan Data (Kualitatif Dan Kuantitatif) •Analisis Data Kualitatif •Analisis Data Kuantitatif •Kebolehpercayaan
4UmumKesihatan Mental128 JulaiNARMembantu peserta mengimbangi kesihatan mental dan fizikal. •Membantu menangani keperluan diri dan persekitaran kerja dan masyarakat. •Mendedahkan pendekatan terapi minda dengan lebih efisien. Pengenalan Diri •Meningkatkan Daya Tahan Diri/Emosi •Memahami Tahap Tekanan •Terapi Mengurus Emosi
5SasteraKarya Fiksyen: Proses Kreatif yang Sistematik28 - 9 JulaiZMMemberikan ilmu pengetahuan kepada peserta kursus tentang penulisan karya fiksyen.Pengenalan/Definisi Karya Fiksyen •Jenis-jenis Karya Fiksyen •Teknik dan Gaya Penulisan •Memahami Proses Kreatif Penulisan Karya Fiksyen •Penulisan Karya Fiksyen yang Sistematik