Kursus Akademi 2020

Semua A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.BidangNama KursusTempoh HariTarikh PenyelarasObjektifKandungan 
1TMKIn-Design210 - 11 NovRBYMenerangkan konsep asas reka bentuk dan peralatan (tool) yang ada dalam perisian Adobe Indesign. •Mengaplikasikan perisian Adobe Indesign dalam kerja-kerja mereka letak dan mereka bentuk. •Mendedahkan peserta cara menghasilkan atur huruf dan reka letak yang dapat dipersembahkan dengan kemas dan menarik. Pengenalan kepada Adobe Indesign •Merancang Dokumen •Menguruskan dan Memformat Teks •Mengimport Bahan Ilustrasi (Foto, Grafik, Jadual Dll) •Membuat Table •Mengurus Warna dan Tipografi •Mencipta Fail PDF Acrobat