Kursus Akademi 2020

Semua A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.BidangNama KursusTempoh HariTarikh PenyelarasObjektifKandungan 
1SasteraDaripada Teks Sastera kepada Medium Elektronik214 - 15 Oktober ZMMemberikan ilmu pengetahuan kepada peserta kursus tentang penulisan skrip drama adaptasi.Pengenalan/Definisi Skrip Drama Adaptasi •Mengenal Pasti Bahan Cerita dan Subjek Naratif •Membaca dan Memahami Teks Sumber/Asal •Memahami Teknik Adaptasi •Laras dan Langgam Bahasa dalam Penulisan Skrip Drama Adaptasi