Kursus Akademi 2020

Semua A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.BidangNama KursusTempoh HariTarikh PenyelarasObjektifKandungan 
1TMKAdobe Photoshop211 - 12 OgosRBYMemberikan pendedahan mengenai perisian Adobe Photoshop. •Meningkatkan kemahiran dengan teknik-teknik pengolahan grafik digital yang berkesan. •Menghasilkan kerja akhir grafik ke format digital yang sesuai. •Mengembangkan kemahiran menghasilkan imej-imej baru. Pengenalan Perisian Photoshop •Bekerja dengan Lapisan(Layer) •Reka Bentuk Tipografi •Bekerja dengan Fail Imej •Efek dalam Edit Foto atau Rupa Taip
2TMKAdobe Illustrator210 - 11 MacRBYMemberikan pendedahan tentang cara kerja perisian Illustrator serta kerja-kerja penyuntingan grafik. •Meningkatkan kemahiran menggunakan alatan-alatan asas (tools) perisian Illustrator. •Memberikan pendedahan untuk menghasilkan rekaan atau hasil kerja grafik ke format digital yang sesuai. Memperkenalkan Perisian Adobe Illustrator dengan Alatan Penting yang Digunakan. •Penggunaan Shape Tools, Pathfinder, Pencil, Paintbrush, Pen Tools. •Asas Mewarna Menggunakan Gradient Tools, Live Paint Bucket Tool, Live Trace. •Asas Menggunakan Fon/Rupa Taip Serta Menghasilkan Teks dalam Rekaan.